ՊԱՐԱԴԻԳՄ
08 Դեկ 2018

Ի՞նչ է խորհրդարանական կառավարումը՝ որպես պետության ղեկավարման մոդել